4 havo A hoofdstuk 7 Statistiek - Big Mac Index

Via deze webpagina kun je gebruik maken van de DWO modules die aansluiten bij de leerstof van Moderne Wiskunde 11de editie
Berekeningen en andere resultaten worden alleen bewaard wanneer je je aanmeldt op de DWO via de knop "login".
Vraag je docent of jouw school een abonnement heeft.

Big Mac Index

De Big Mac Index bestaat sinds 1986 en wordt tweemaal per jaar gepubliceerd in The Economist. Je kunt op de website www.economist.com zoeken naar de meest recente publicatie van de Big Mac Index. Je kunt er een actuele dataset vinden, interessante grafieken en een serieuze toelichting bij het cijfermateriaal. Iedere drie jaar publiceert de grote Zwitserse bank UBS de vergelijkende studie "Prices and earnings" waarin prijs- en loon informatie van een groot aantal landen met elkaar vergeleken wordt. Op de website www.ubs.com kun je het rapport gratis lezen.

DWO

De modules zijn vorig jaar gemaakt voor en door een 4 havo wiskunde A klas.

Vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld omdat een link niet werkt, kunt u mailen naar frans.van.schootenplanet.nl