5 vwo B vaardigheden extra Stelsels vergelijkingen (Viète)

Raadsels zijn van alle tijden. Stel dat ik twee getallen onder de duizend in mijn hoofd heb en jou niet meer vertellen wil dan dat de som van die twee getallen 994 is en dat het verschil 648 is. Kun jij mij vertellen welke getallen ik bedoel?
Of dat ik twee andere getallen onder de honderd in mijn hoofd heb en jou niet meer vertellen wil dan dat de som van de kwadraten van die twee getallen 2458 is en het verschil van de kwadraten 280. Kun jij mij vertellen welke getallen ik bedoel? Je kunt een gokje wagen of je kunt het systematisch aanpakken met algebra.

François Viète (1540-1603) is een van de grondleggers van de algebra. Rond 1593 publiceerde Viète zijn Zeteticorum Libri Quinque vol algebra en meetkunde. Viète schreef zijn vergelijkingen nog niet als stelsels vergelijkingen maar loste vergelijkingen wel op een vergelijkbare manier op.

Toegang tot de DWO

Via deze webpagina kun je gebruik maken van de DWO modules.
Berekeningen en andere resultaten worden alleen bewaard wanneer je je aanmeldt op de DWO via de knop "login".
Vraag je docent of jouw school een abonnement heeft.

Deze modules zijn dit jaar gemaakt voor een 5 vwo wiskunde B klas.

Vragen of opmerkingen, bijvoorbeeld omdat een link niet werkt, kunt u mailen naar frans.van.schootenplanet.nl

voor meer informatie over Viète en zijn opdrachten
 

2