Dit is de tweede uitvoering van het delen van een lijnstuk in twee gelijke stukken, zoals beschreven op bladzijde 126 (II).

gegeven punt A en B
kies punt C buiten AB x
punt D tegenover AC met AC=AD xx
punt E tegenover BC met BC=BE xx
trek lijn AE x
trek lijn BD x
snijpunt F waar lijn BD snijdt lijn AE x
trek lijn CF x
snijpunt G waar lijn CF snijdt lijn AB
(dat ligt halverwege AB)
x
Constructie1522