Dit is de eerste uitvoering van het trekken van een lijn loodrecht op een lijn door een gegeven punt op die lijn, zoals beschreven op bladzijde 134.

gegeven de punten A en C
punt D in verlengde van AC met CD=2×AC xx
punt B buiten ACD met AD=BD xxx
punt E in verlengde van BD met BD=BE xx
trek lijn AB x
trek lijn EC x
snijpunt F x
punt G in verlengde van DCA met AF=AG xx
punt H in verlengde van BFA met AD=AH xx
trek lijn GH
(staat loodrecht op AC)
x
Constructie1851