www.fransvanschooten.nl

De transcriptie begint bij de tweede alinea. De transcriptie van de eerste alinea hoort bij webpagina 133.
IV Werckstuck

Trek een lijn loodrecht op een andere lijn.


Inleiding

Op deze bladzijde staan de tweede en derde constructie. Op bladzijde 133 staat de eerste en op bladzijde 135 staat een vierde.

Met dit werkstuk laat Frans van Schooten zien hoe je een loodrechte lijn trekt zonder gebruik te maken van een gradenboog, passer of winkelhaak. Hij behandelde dit als een werkstuk apart. Bijzonder is dat dit werkstuk niet verwijst naar één van de werkstukken van Euclides verwijzen, terwijl alle andere dat wel doen. Vermoedelijk om didactische redenen koos Van Schooten ervoor om eerst het onderwerp "een lijn loodrecht op een andere lijn" te behandelen om daarna het onderwerp "een lijn loodrecht op een andere lijn door een punt (al dan niet op die lijn)" te behandelen.


constructie 133-1
constructie 134-1
constructie 134-2
constructie 135-1
constructie 135-2

Opdracht

Gegeven zijn twee punten A en C. Gevraagd wordt om op lijn AC een lijn te trekken die daar loodrecht op staat.
Frans van Schooten construeerde twee punten B, D, E, F, G en H en bewees dat lijn GH loodrecht staat op lijn AC.


top 

Applet
Bewijs


top