www.fransvanschooten.nl

Bijlage van simpele meetkundige opgaven

Van Schooten maakt duidelijk dat we in theorie op een stuk papier overal punten kunnen zetten en lijnen kunnen trekken, maar in de praktijk kunnen we vanwege hindernissen op het veld niet overal komen. Hij vertelt over een interessant boek "Geometria Peregrinans".

Meer informatie over de speurtocht naar dit boek staat op een aparte webpagina.

Geometria Peregrinans.

Theorie = Meet-Konst

De auteur grijpt terug op de klassieke kennis van de oude griekse wiskundige Euclides. Uitgangspunten zijn dat een rechte lijn getrokken kan worden tussen twee punten, dat een lijn op het platte vlak eindeloos verlengd kan worden en dat we overal cirkels kunnen trekken. 

Praktijk = Meet-daet

In de theorie van de meetkunde kunnen we op het onbegrensde platte vlak overal een punt tekenen. In de praktijk (Meet-daet) kunnen we niet overal komen, bijvoorbeeld omdat sloten en moerassen ons belemmeren.

Geometria Peregrinans

Van Schooten vertelt over zijn vondst: een anoniem boek met de titel Geometria Peregrinans. Dat boek is een allegorie waarin twee denkbeeldige zusters met elkaar discussiëren. De ene heet Arithmetica en de ander Geometria. De eerste staat voor rekenen en algebra, de tweede voor de meetkunde.

Het boek vermeldt geen auteur, drukker of jaartal. Op bladzijde 154 schrijft Van Schooten hoe hij aan het boekje gekomen is en wat hij weet over de auteur.Voetnoten

  • * Praxi Geodetic‚