www.fransvanschooten.nl
 

Afstand van A naar B zonder naar B te gaan


 
Applet


Applet

 

top 

Werkblad

Opdracht: Toon aan dat AB even lang is als AG.