www.fransvanschooten.nl

Applet 159 (II)

Doel

Doel is om een punt L te bepalen op lijn van A naar B zonder naar B te gaan. Daarbij moet L komen op een bepaalde afstand van A.
Aanpak is om twee gelijk­vormige driehoeken te construeren waarbij de ene een factor drie kleiner is dan de andere.
Oplossing is om die bepaalde afstand van A naar M af te meten en over te zetten op lijn van A naar B.