Opdracht is om de plaats van een punt L te bepalen op lijn AB, zodanig dat de afstand van B naar L gelijk is aan een gegeven afstand, terwijl je niet van A naar B kunt gaan,
zoals beschreven op webpagina 161-III. 
gegeven A, B en afstand BI
kies D x
punt F in verlengde van AD met AF=3×AD xx
punt G in verlengde van AD met FG=AD xx
kies C op AB xx
punt E in verlengde van AB met AE=3×AC xx
punt H in verlengde van EF met FH=CD xx
punt K in verlengde van GH en in verlengde van BF xx x
punt L op een derde van gevraagde afstand BI van punt K x
snijpunt I op AB en LF
(zodat BI=3×KL)
xx x
Constructie2952