www.fransvanschooten.nl

De transcriptie loopt door tot de eerste alinea's van bladzijde 162.
bladzijde 161 (II)III Voorstel

Bepaal de plaats van een punt L op een lijn van A naar B,
zodanig dat de afstand van B naar L gelijk is aan een gegeven afstand,
terwijl je niet van A naar B kunt gaan.


Inleiding

Dit voorstel is onderdeel van een verzameling aanverwante constructies. Meer informatie staat op webpagina 157.

Op bladzijde 157 moet je vanuit C een stukje in de richting van B gaan. Soms heb je daar niet de ruimte voor, bijvoorbeeld omdat A te dicht bij het onbegaanbare gebied ligt. Frans van Schooten Junior had hier een oplossing voor.

In de schets op bladzijde 166 liet Frans van Schooten zien wat hij bedoelde met niet bereikbare punten. Dat zijn punten die je wel kon zien, maar waar je in het open veld geen meetstokken kon plaatsen. Op bladzijde 166 zijn dat alle punten die in het water liggen. Alle bereikbare punten liggen dan op de vaste wal. Daar zie je een roeibootje in de juiste richting varen naar het bedoelde punt.

Dit is de derde manier om een punt L te vinden op zekere afstand van het onbereikbare punt B. Variaties op deze opdracht staan op webpagina 158, 159 en 164.:
bladzijde 158 (II)
bladzijde 159 (II)
bladzijde 164 (II)


Opdracht

Gegeven zijn twee punten A en B en een zekere afstand. Gevraagd wordt om die zekere afstand af te meten vanuit B in de richting van A zodanig dat BI de gevraagde afstand is.


top


Applets


top


Bewijs

 


top