Opdracht is om de afstand tussen A en B te bepalen als je niet van A van B kunt gaan,
zoals beschreven op webpagina 162-I.


gegeven A en B
kies C op AB xx
punt D in verlengde van ABC met CD=AC xx
kies E buiten ABCDx
punt F op DE met DF=AC xx
punt G op DE met FG=AC xx
snijpunt H van AF en CG xx x
snijpunt I van DH en BG xx x
snijpunt K van DE en AI
(zodat AB=GK)
xx x
Constructie21033