Opdracht is om de plaats van een punt L te bepalen op lijn AB, zodanig dat de afstand van A naar L gelijk is aan een gegeven afstand, terwijl je niet van A naar B kunt gaan,
zoals beschreven op webpagina 163-II.


gegeven A en B
gegeven lengte l
kies C op AB xx
punt D in verlengde van ABC met CD=AC xx
kies E buiten ABCDx
punt F op DE met DF=AC xx
punt G op DE met FG=AC xx
punt L op DE met afstand GL=lx x
snijpunt H van AF en CG xx x
snijpunt M van DH en CL xx x
snijpunt N van AB en FM
(zodat AN=GL=l)
xx x
Constructie31133