www.fransvanschooten.nl


Op deze bladzijde staat de elfde opdracht.
Een volgende opdracht voor leerlingen, staat op bladzijde 60.

opdracht 12XI

Hieronder zie je vijfhoekig stuk land ABCDE. Dat land moet vanuit punt C in twee even grote stukken gedeeld worden. In het verlengde van lijn CD ligt punt F op AE. Op AE ligt punt G waarbij BG evenwijdig is aan CF. Enkele afmetingen zijn bekend: AG = 11 en GB = 18 en GF = 21 en FD = 10 en DC = 22 en FE = 16.

Waar op AE ligt punt H dat vijfhoek ABCDE in twee even grote stukken deelt?

tip

 1.   
  • tip

   Verdeel de veelhoek in driehoeken en bereken de relatieve grootte van de oppervlaktes

antwoord

 1.   
  • antwoord

   Verdeel trapezium BCFG in twee driehoeken BCG en GCF.
   Hun oppervlaktes verhouden zich tot elkaar als 18 : 32.
   opp. BCG : opp. GCF =18 : 32

   opp. ABG : opp. GCF = 11×30× 32 : 32
   2132

   opp. FDE : opp. GCF = 16×10× 32 : 32
   2132
   Verdeel driehoek CFG in twee driehoeken met punt H op zijde FG zodanig dat de oppervlakte van vierhoek ABCH even groot is als de oppervlakte van vierhoek CDEH.
   De bijbehorende vergelijking is opp. ABG + opp. GBC + opp. GCH = opp. ACF + opp. FDE,
   11×30× 32 + 18 +x× 32 =21−x× 32 + 16× 10× 32
   213221212132

   Na enig rekenwerk blijkt dat x = 4 zodat de lengte van AH = 15.

opdracht 10

opdracht 12

top