www.fransvanschooten.nl

XIII

Van een vierhoekig stuk land ABCD zijn op zijde AD de punten E en F bepaald.
Lijn CE is evenwijdig aan zijde AB en punt F ligt in het verlengde van zijde BC.
Enkele afmetingen zijn bekend: AE = 20, EF = 14 en FD = 7

Waar op AD ligt punt G waarvan de lijn GH, evenwijdig aan zijde AB, vierhoek ABCD in twee even grote stukken deelt?

tip

 1.   
  • tip

   Verdeel de veelhoek in driehoeken en bereken de relatieve grootte van de oppervlaktes.

antwoord

 1.   
  • antwoord

   Neem EG = x.

   Verdeel de veelhoek in driehoeken en bereken hoe hun oppervlaktes zich tot elkaar verhouden.

   opp. ABF : opp. ACF = (20+14)² : 14² = (20+14)²: 1
   14²

   opp. GHF : opp. ECF = (x+14)² : 14² = (x+14)²: 1
   14²

   opp. FCD : ECF = 7 : 14 = ½ : 1

   opp. ABCD : GHCD = ABF + FCD : GHF + FCD = 2 : 1

    
   1
    
   Uit (20+14)²+1= 2 ((x+14)²+1)
   14²214²2

   volgt  FG = x + 14 = 23 dus EG = x = 9. en AG = 20 − x = 20 − 9 = 11.

opdracht 12

opdracht 14


top