Opdracht is om de plaats van een punt L te bepalen op lijn AB, zodanig dat de afstand van A naar L gelijk is aan een gegeven afstand, terwijl je niet van A naar B kunt gaan,
zoals beschreven op webpagina 160-II.

gegeven A, B en afstand EH
kies punt D buiten AB x
punt E in verlengde van AD met DE=AD xx
kies punt C op AB xx
punt F in verlengde van CD met DF=CD xx
punt H op gevraagde afstand van E xx
punt I in verlengde van AC en in verlengde van DH
(zodat AI=EH)
xx x
Constructie2631