www.fransvanschooten.nl

De transcriptie begint bij het tweede voorstel.


II Voorstel

Bepaal de plaats van een punt I op een lijn van A naar B,
zodanig dat de afstand van A naar I gelijk is aan een gegeven afstand,
terwijl je niet van A naar B kunt gaan.


Inleiding


Dit voorstel is onderdeel van een verzameling aanverwante constructies. Meer informatie staat op webpagina 157 (I).

Op bladzijde 157 moet je vanuit C een stukje in de richting van B gaan. Soms heb je daar niet de ruimte voor, bijvoorbeeld omdat A te dicht bij het onbegaanbare gebied ligt. Frans van Schooten Junior had hier een oplossing voor.

Dit is de derde manier om een punt L te vinden op zekere afstand van punt A in de richting van het onbereikbare punt B. Variaties op deze opdracht staan op webpagina 157 (II), 159 en 163.:
bladzijde 157 (II)
bladzijde 159
bladzijde 163


Opdracht

Gegeven zijn twee punten A en B en een zekere afstand. Gevraagd wordt om zekere afstand af te meten vanuit A in de richting van B zodanig dat AI de gevraagde afstand is.


top 

Applets


top 

Bewijs

 


top