Apparaten

Frans van Schooten heeft apparaten verzonnen om ellipsen, parabolen en hyperbolen te tekenen.

applets

De apparaten staan beschreven in het vierde boek: "tuych‑werckelijcke beschrijving der kegelsneden"

schetsen