www.fransvanschooten.nl

Bulk print

De volgende webpagina's zijn bedoeld om snel een groot aantal webpagina's af te kunnen drukken.
PDF's komen beschikbaar zodra de webpagina's definitief zijn.

delen van een hoek in twee gelijke hoeken/ delen van een lijn in twee gelijke stukken

onderbouw opdrachten met uitwerkingen

bovenbouw opdrachten met uitwerkingen


 

lijn evenwijdig aan een andere lijn // lijn loodrecht op een andere lijn

onderbouw opdrachten met uitwerkingen

bovenbouw opdrachten met uitwerkingen


 

bepaal de afstand van A naar B als je niet van A naar B kunt gaan.

onderbouw opdrachten met uitwerkingen

bovenbouw opdrachten met uitwerkingen


 

bepaal de plaats van een punt L op een lijn van A naar B, zodanig dat de afstand van A naar L gelijk is aan een gegeven afstand, terwijl je niet van A naar B kunt gaan.

onderbouw opdrachten met uitwerkingen

bovenbouw opdrachten met uitwerkingen


 

bepaal de plaats van een punt L op een lijn van A naar B, zodanig dat de afstand van B naar L gelijk is aan een gegeven afstand, terwijl je niet van A naar B kunt gaan.

onderbouw opdrachten met uitwerkingen

bovenbouw opdrachten met uitwerkingen