www.fransvanschooten.nl

Bulk print webpagina 157 t/m 164

Deze webpagina is bedoeld om in één keer de webpagina's 157 t/m 164 af te drukken.
Hier staan verzameld de constructies voor het derde voorstel:
Bepaal de plaats van een punt L op een lijn van A naar B,
zodanig dat de afstand van B naar L gelijk is aan een gegeven afstand,
terwijl je niet van A naar B kunt gaan.

Opdrachten & Uitwerkingen

onderbouw

bovenbouw

overzicht