www.fransvanschooten.nl

Populaire Pythagoreïsche Drietallen

Het bekendste Pythagoreïsche drietal is (3, 4, 5).

 

Zwaartelijn & Deellijn

Waarschijnlijk kende Frans van Schooten ook formules voor het rekenen aan zwaartelijnen en deellijnen.

deellijn

zwaartelijn


45 recto 

top