Geheeltallige driehoeken

GN108 is een aantekenschrift vol met geheel­tallige driehoeken. Onderstaande folio's zijn gedetailleerd uitgewerkt.

44 verso

45 recto

45 verso

46 recto

46 verso

47 recto

47 verso