Geheeltallige Driehoeken

Frans van Schooten Junior heeft in een aantekenschrift allemaal driehoeken getekend waarvan de lengte van de zijden geheel­tallig zijn. Geheeltallig zijn ook de lengtes van hoogtelijnen, deellijnen of de stukken waarin de overstaande zijde wordt gedeeld.

geheel­tallig