www.fransvanschooten.nl

Wiskunde voor vestingbouwers en landmeters tijdens de tachtigjarige oorlog

Met Frans van Schooten (1615-1660) keert u terug naar de zeventiende eeuw. Staatse troepen vechten onder leiding van Prins Maurits tegen de machtige Spaanse legers een vestingoorlog uit. De Nederlanden zijn de overwinning nog lang niet zeker.

presentatie NWD
handout NWD
tekeninstrumenten Wikkerink


Prins Maurits heeft veel ingenieurs nodig voor het ontwerpen en realiseren van vestingwerken (ter verdediging) en aanleggen van belegeringslinies (bij de aanval). Om zich te verzekeren van voldoende bekwame ingenieurs richt hij in 1600 in Leiden een ingenieursschool op, met vakken als landmeetkunde, vestingbouw, meetkunde en rekenen. De lessen worden 50 jaar lang gegeven door vader en zoon Van Schooten in de landstaal. Het lesmateriaal van toen bevat boeiend materiaal voor lessen aan de leerlingen (en studenten) van nu. In de workshop gaan we vooral meetkunde opdrachten doen, maar ook een beetje algebra. Net als nu was wiskunde toen zowel praktisch van nut als ook intellectueel vermaak. U zult ontdekken hoe nuttig vermaak is. Hiernaast staat een afbeelding van een opdracht waarin een landmeter de afstand tussen twee kerktorens wil opmeten aan de overzijde van de rivier die hij niet kan of mag oversteken. Deze opdracht en afbeelding komen uit de Mathematische Oeffeningen van Frans van Schooten en is te vinden op bladzijde 163.
opdracht van N naar B
opdracht van A naar B
opdracht van sinusregel

opdracht van N naar B


opdracht

opdracht van A naar B


opdracht

sinusregel


opdracht

presentatie Wikkerink

Bert Wikkerink toonde in zijn presentatie eeen animatie over ellipsen.

YouTube