Simon Stevin (Sterctenbovwing)

Fortificatie was in de zestiende en zeventiende eeuw een serieuze aangelegenheid waar veel geld, arbeid en materiaal mee gemoeid was. Simon Stevin was een van de eerste die het ontwerp van een vesting beschreef en verslag deed van de discussie over de nieuwste ontwikkelingen.

workshop vestingbouw met Simon Stevin

NVvW wg Geschiedenis: In de geest van Stevin

NVvW Jaarvergadering 2020

Stevins Sterktenbouwing (website Ad Davidse)