www.fransvanschooten.nl

Applet 127

Doel

Doel is om lijnstuk AB in twee gelijke stukken te delen.