www.fransvanschooten.nl
 

Verdeel een lijn in twee gelijke stukken


 
Applet


 

 

top 

Werkblad

Opdracht: Toon aan dat punt I exact halverwege lijnstuk AB ligt.