www.fransvanschooten.nl

Applet 160-II

Doel

Doel is om een punt I te bepalen op lijn van A naar B zonder naar B te gaan. Daarbij moet I komen op een bepaalde afstand van A.
Aanpak is om twee gelijke driehoeken te construeren.
Oplossing is om die bepaalde afstand van E naar H af te meten en over te zetten op lijn van A naar B.