www.fransvanschooten.nl

Applet 161 (III)

Doel

Doel is om de afstand van A naar B te bepalen zonder naar B te gaan.
Aanpak is om twee driehoeken te construeren, waarbij de ene een factor drie kleiner is dan de andere.
Oplossing is om de afstand van G naar K op te meten. Deze afstand is één derde van die van de afstand van A naar B.