www.fransvanschooten.nl

XVIII

Gegeven is driehoek ABC met midden D op zijde AC en voetpunt E van de hoogtelijn uit punt B op zijde AC.

Bewijs dat de som van de kwadraten van AB en AC het dubbele is van de som van de kwadraten van AD, DE en BE

tip

 1.   
  • tip

   Gebruik de stelling van Pythagoras.

antwoord

 1.   
  • antwoord

   Stelling van Pythagoras twee maal uitschrijven:

   AB2 = AE2 + BE2
   BC2 = EC2 + BE2
   AE2 = (AD + DE)2 =  AD2 + 2×AD×DE + DE2
   EC2 = (CD − DE)2 =  CD2 − 2×CD×DE + DE2

   Omdat AD = CD daarom AB2 + BC2 = 2×AD2 + 2×DE2 + 2×BE2

   Dankzij de formulering EC2 = (CD − DE)2 is het bewijs geldig voor alle mogelijke configuraties waarbij hoek C scherper is dan hoek A. Voor het geval dat hoek C stomper is dan hoek A, volstaat een soortgelijk bewijs.

opdracht 17

opdracht 19

 

Frans van Schooten verwijst naar "Pappi Alexandrini", een grieks wiskundige uit de vierde eeuw. Frans van Schooten kende zijn werk uit de vertaling van Federico Commandino.
Pappi Alexandrini
Federico Commandino
naamregister Mathematische Oeffeningen


top