www.fransvanschooten.nl

Tresoar

heeft een digitale versie van het manuscript Fortificatie defensive ende offensive.
 

bekijk

Utrecht

In de universiteitsbibliotheek van Utrecht ligt een gedrukt exemplaar van Fortification ou Architecture Militaire.
 

bekijk

Manuscripten

Manuscripten met aantekeningen van Frans Jr, zijn vader Frans Sr, zijn broer Pieter en hun leerlingen liggen in Leiden en Groningen en in Leeuwarden.

manuscript

MDZ / BSB

Manuscripten met aantekeningen van Frans Jr, zijn vader Frans Sr, zijn broer Pieter en hun leerlingen liggen in Leiden en Groningen en in Leeuwarden.

 • Münchener DigitalisierungsZentrum: Sterctenbovwing
 • Fortificatie defensive ende offensive

  als mede 't rangeeren der Bataillen, geinventeert door den E. Professor Frans van Schooten

  Deze lange titel op het voorblad suggereert dat dit manuscript van Frans van Schooten zelf is, maar het handschrift lijkt daar niet op. Opvallend is dat het manuscript zowel in het Nederlands als in het Frans geschreven is.


   
  2

   
  Verder onderzoek moet de herkomst van dit manuscript duiden. Welicht heeft het manuscript verwantschap met de werken van Samuel Marolois, bijvoorbeeld het werk "Fortification ou architecture militaire tant offensive que defensive".

  grote versie geogebra applet inclusief zoom

   

  grote versie geogebra applet inclusief zoom

   

  Hoofdstuk 8 is gewijd aan fortificatie. Belangrijke bronnen zijn twee manuscripten in Groningen (Hs 441 en HUG 16) en een manuscript uit het Tresoar in Leeuwarden.

  Groningen: Hs 441

  Tresoar: Hs 668

  Stichting Menno van Coehoorn

  De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies. Vier keer per jaar wordt het tijdschrift Saillant uitgegeven.

  www.forten.info

  Ad Davidse

  Website met transcriptie van het boek De Sterctenbouwing van Simon Stevin.

  Simon Stevin: De Sterctenbouwing

  Oxford HSM

  Website met een virtuele tentoonstelling over meetkunde in de oorlogvoering in de zestiende en zeventiende eeuw.

  Oxford History of Science Museum

  Forten Info

  Website met uitgebreide informatie over forten in Europa.

  www.forten.info