www.fransvanschooten.nl

Nummering

Verschillende auteurs hebben de opdrachten van Diophantus anders genummerd. Op deze webpagina staan verwijzingen naar de verschillende versies.

auteur online (webpagina of PDF) taal I-1 I-28 VI-18


Bachet Diophante Arithmeticorum libri sex LatijnI-1 I-31 VI-18
Viète Viète Opera mathematica Latijn I-1 II-6
Heath Diophantos of Alexandria EngelsI-1I-31VI-18
Tannery Diophanti Alexandrini Opera Omnia LatijnI-1I-28VI-18

Een selectie uit het werk van Viète, de Mathematica Zeteticorum, bevat zinvolle algebra opdrachten voor het vwo: overzicht.

Engelstalig is de vertaling van T.R. Witmer: The Analytic Art, François Viète.

opdracht I-1
opdracht I-28
opdracht VI-18

 

Opdracht I-1

 

 

Opdracht I-28

 

 

Opdracht VI-18

Gezocht wordt naar geheel­tallige recht­hoekige driehoeken waarvan een geheel­tallige deellijn de overstaande zijde in twee geheel­tallige stukken deelt.

Deze opdracht staat bij Bachet op bladzijde 406 en verder.
Google: blz 406 en verder
Gallica: blz 406 en verder

 

 

 

Viète Opera Mathematica

In 1646 publiceerde Frans van Schooten in opdracht van Elzevier een bewerking van het werk van Viète.


Google Books
ETH Zurich

The analytic art

Nine studies in algebra, geometry and trigonometry from the Opus Restitutae Mathematicae Analyseos, seu Algebra Nova.

Translated bij T. Richard Witmer.


Heath: Diophantus

T.L. Heath heeft veel geschreven over de Griekse wiskunde, bijvoorbeeld "Diophantus of Alexandria; a study in the history of Greek algebra".


pdf