Transcriptie

Transcriptie is verzorgd voor het tweede, derde, vierde en een selectie uit het vijfde. De transcriptie is gedaan om het werk van Van Schooten toegankelijk te maken voor mensen die niet vertrouwd zijn met 17de eeuwse boeken die gedrukt zijn in gotisch schrift. Voordeel is bovendien dat het makkelijker zoeken is in gedigitaliseerde tekst: zoeken, plakken, knippen, verwijzen, etc. De tekst kan doorzocht worden met Google en verder op aanvraag. Mail kan gestuurd worden naar hietbrink.hplanet.nl. Transcriptie is bewerkelijk en tijdrovend. Veel is al overgezet en gecontroleerd door derden, maar het werk is nog niet helemaal klaar.


 

Overzicht

Ieder boek bestaat uit verschillende delen.

overzicht

Brontekst

De transcriptie wijkt op kleine punten af van de originele tekst.

verschillen

Woordgebruik

Zeventiende eeuws Nederlands is anders dan nu. Sommige woorden zijn opgenomen in een verklarend woordenboek.

woordenboek

Hoofdletters

De drukker gebruikte fraaie gotische letters.

hoofdletters

Met opmaak

Deze opmaak is hetzelfde als die op de webpagina's.
Vanaf deze webpagina kan de hele tekst van de hele "Mathematische Oeffeningen" doorzocht worden op zoekwoorden. Als de webpagina traag is, dan komt dat omdat het om 500 pagina´s tekst gaat.

met opmaak

Zonder opmaak

Alle transcripties zijn op deze pagina verzameld zonder formattering van de tekst. De bedoeling is dat de woorden hier op regels hier staan zoals ze ook bij Van Schooten staan. Doel van deze webpagina is om de transcriptie controleerbaar te maken.

zonder opmaak


"Mathematische Oeffeningen": een boek van vijf boeken

De "Mathematische Oeffeningen" zijn een verzameling van vijf boeken in één band. Het tweede boek heet "d'ontbinding der Simpele Geometrische Werckstucken". Dit boek bestaat uit zes delen.

Eerste Boeck Pagina Aantal pagina's transcriptie
Opdracht, inleiding en voorwoord 5 - 10 6 volledig
Arithmetische Voorstellen 11 - 43 33 niet
Geometrische Voorstellen 44 - 112 69 niet
Tweede Boeck Pagina Aantal pagina's transcriptie
Opdracht, inleiding en voorwoord 113 - 121 9 volledig
Simpele meetkundige werkstukken zonder cirkels 122 - 138 17 volledig
Bijvoegsel der simpele meetkundige werkstukken 139 - 143 5 volledig
Vlakke meetkundige werkstukken met cirkels 144 - 152 9 volledig
Inleiding Aenhang van meetkundige werkstukken 153 - 156 4 volledig
Opgaven Aenhang 157 - 182 26 volledig
Derde Boeck Pagina Aantal pagina's transcriptie
Titel, Opdracht en Voorwoord 183 - 192 10 volledig
Voorstellen Apollonii Pergæ Herstelde Vlacke Plaetsen 193 - 210 18 volledig
Werkstukken I 211 - 242 32 volledig
Werkstukken II 243 - 272 30 volledig
Vierde Boeck Pagina Aantal pagina's transcriptie
Titel, Opdracht en Voorwoord 273 - 282 10 volledig
Tractaet 283 - 342 60 volledig
Vijfde Boeck Pagina Aantal pagina's transcriptie
Voorwoord 343 - 346 4 volledig
Afdeelingen van Gemengde Stoffe 343 - 484 78 onderhanden
Bijlagen Pagina Aantal pagina's transcriptie
Van Rekeningh in Spelen van Geluck 485 - 500 8 volledig
Tractaet der Perspective ofte schynbaere teycken-konst 501 - 543 8 volledig

Verschillen met de brontekst

Op de webpagina's staat de transcriptie in de linkerkolom.

Woordenboek

Een verklarend woordenboek is niet opgenomen omdat de moderne uitleg naast de transcriptie staat. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vertaalkeuzes.
Frans van Schooten
17deeeuw
Universitaire Wiskunde
21steeeuw
Wiskunde Voortgezet Onderwijs
21steeeuw
Begeerte Axioma
Gemene Bekentenis Algemeen Inzicht
Voorstel Propositie
Werckstuck Constructie

Hoofdletters

Omdat de gotische hoofdletters niet altijd even duidelijk zijn, staan ze in onderstaande tabel op alfabetische volgorde.
A B C D E F  
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W X
Y Z