www.fransvanschooten.nl
 

Deel een hoek in twee gelijke hoeken

Extra

Extra opdrachten voor snelle leerlingen:
Maak de opdracht af door ook de rest van het vierhoekige weiland eerlijk te verdelen.

Vervolg


 
Applet


Applet

 


 

top


Vervolg: verdeel een vierhoekig weiland

Hiernaast zie je vierhoekig weiland ABIJ. Verdeel dit weiland zodanig dat de twee zussen eerst allebei een even groot weiland even dicht bij de boerderij krijgen (gebruik deellijn AG) en verdeel daarna het overblijvende weiland zodanig dat ze allebei precies evenveel weiland krijgen.

Applet

verdeel ABIJ


verdeel ABIJ


top 

top 

Werkblad

Opdracht: Toon aan dat ∠BAC door lijn AF in twee gelijke hoeken wordt gedeeld.