www.fransvanschooten.nlVeilig buiten het bereik van het kanon

Aan de overkant van de rivier staat een kanon dat schiet op alle schepen die over de rivier willen varen. Gelukkig is de rivier breed genoeg. Aan de andere oever is het veilig. Vraag is hoe dicht je bij die oever moet varen om veilig buiten het bereik van het kanon te blijven.


 
Als je weet hoever het kanon schieten kan, dan is het verstandig om in de rivier een paal te slaan die aangeeft waar het voor de scheepvaart veilig is. Op deze bladzijde 161 geeft Frans van Schooten een constructie om de plaats van die paal te vinden. Het kanon staat in punt B en hij staat veilig in punt A. In deze constructie zet hij eerst een paar palen in de grond bij C, D, E, F, G, H en K. Daarna loopt hij vanuit K een derde deel van de afstand die het kanon bereiken in de richting van L. Tot slot wijst hij vanuit L aan waar dat punt I is. Dat ligt in de kruising van de kijklijnen AB en LF.

Moerassen

De onbegaanbaarheid van het terrein is een belangrijk thema. Moerassen verhinderen bijvoorbeeld het opmeten van afstanden. Gelukkig zijn er alternatieven.

moeras

De tekening is van Frans van Schooten uit zijn boek "Mathematische Oeffeningen". De animatie is van Giovanni.

top
 


top 

Applets

 

top