www.fransvanschooten.nl

XXIII

In driehoek ABC is lijn BD getrokken.
Punt D verdeelt AC.
Enkele afmetingen zijn bekend:

  • BD = 26
  • AD = 22
  • CD = 17
  • AB : BC = 8 : 5

Bereken de lengte van de zijden AB en BC.

opdracht 22
opdracht 24

 

top