Wat steek je op bij de WGRWO ?

Henk Hietbrink verzorgde tijdens de NVvW studiedag op zaterdag 5 november 2016 een korte lezing over wat je kunt opsteken bij de Werkgroep Geschiedenis van het Reken- en Wiskunde Onderwijs. Het tweede deel werd een workshop met voorbeelden van de wiskunde van Viète en voorbeelden van Frans van Schooten over het bereken van oppervlaktes van willekeurige veelhoeken.

WGRWO
presentatie
handout
opdrachten van Viète over geheeltallige rechthoekige driehoeken
opdrachten met Viète en Diophantus
opdrachten oppervlakterekening
geogebra gelijkzijdige driehoek