www.fransvanschooten.nl

Mathematische Oeffeningen

Na de latijnse editie, Exercitationum mathematicarum libri quinque, verscheen in 1660 de uitgave in het Nederlands. Op deze website staan alle transcripties, uitwerkingen, toelichtingen en nog veel meer.
De "Mathematische Oeffeningen" bestaat uit vijf boeken en twee bijlagen.

I.  Verhandeling van vijftig Arithmetische en vijftig Geometrische Voorstellen.
II.  Ontbinding der Simpele Meet-konstige Werck-stucken.
III.  Apollonii Pergæi herstelde Vlacke Plaetsen.
IV.    Tuych‑werckelijcke beschrijving der Kegel-sneden op een vlack.
V.  Dertich Af-deelingen van gemengde stoffe.
 Waer by gevougt is een Tractaet / handelende van Reeckening in Speelen van Geluck / Door d'Heer Christianus Hugenius.
 Desen Druck vermeerdert met een korte verhandeling van de fondamenten der Perspective.