www.fransvanschooten.nl


Verschil en verschil van de derde machten

alternatieve uitwerking staat bij zet. 2-19

vorige opdracht: gegeven som S en verschil van de derde machten U

volgende opdracht: gegeven product P en verschil van de derde machten U